Agricultura allibera a Lleida més de 1.200 exemplars de peixos autòctons

Agricultura allibera a Lleida més de 1.200 exemplars de peixos autòctons

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha alliberat aquesta setmana 1.200 exemplars de peixos autòctons al tram baix del riu Noguera Ribagorçana, dins la zona de pesca controlada d’Alguaire. Concretament, ha alliberat uns 200 exemplars de bagra (Squalius laietanus), 100 de barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsii) i 900 exemplars de madrilla (Parachondrostoma miegii).

Els alliberaments tenen com a objectiu recuperar i millorar les poblacions actualment en declivi d’aquestes espècies, i fomentar-ne la pesca recreativa sostenible, que històricament ha estat més enfocada a la pesca de la truita comuna (Salmo trutta).

Cal recordar que a tot Catalunya la pesca de les espècies de ciprínids autòctons es realitza exclusivament en la modalitat sense mort. Això vol dir que, un cop extret el peix de l’aigua, s’ha de retornar amb vida al riu o embassament.

Marcatge dels peixos autòctons

Els exemplars de peixos autòctons alliberats al riu Noguera Ribagorçana s’han marcat mitjançant la inserció d’un microxip (PIT tag) a l’animal i s’han pres dades de longitud i pes d’aquests exemplars. Aquest marcatge permetrà fer-ne un seguiment a posteriori per veure’n l’adaptació al nou medi i saber-ne el creixement i comportament.

El Pla es va iniciar l’any 2014 arran del creixent interès per a la pesca de ciprínids i la davallada de les seves poblacions. Durant els primers anys, es van anar fent proves orientades a tenir un estoc de reproductors estabulats a la piscifactoria per poder produir nous individus a partir d’aquests reproductors, i fins i tot es va aconseguir fer algun petit alliberament.

Actualment, el Pla pilot té dues línies d’actuació:

  • Obtenció d’exemplars procedents de rescats que es realitzen principalment en rius que durant l’estiu s’assequen. En aquests llocs, s’hi actua per rebaixar la càrrega d’exemplars i evitar així una mortalitat massiva. Els exemplars són traslladats a la piscifactoria, on es mantenen fins que assoleixen la mida idònia per alliberar-los.
  • Captura d’exemplars reproductors durant l’època de reproducció, induint les femelles perquè expulsin els òvuls, fecundar-los amb l’esperma dels mascles i traslladar els òvuls fecundats a la piscifactoria. Un cop eclosionen, els alevins s’hi mantenen fins que assoleixen la mida desitjada.

A part d’aquestes dues línies d’actuació, des de l’any 2018 ha sorgit una tercera via de producció d’exemplars: els exemplars reproductors de bagra i madrilla s’han reproduït de manera espontània a les instal·lacions de la piscifactoria. Aquests bons resultats comporten una esperança per al sector piscícola, ja que s’espera que els pròxims anys es pugui donar continuïtat als alliberaments i augmentar-ne les quantitats i els punts d’alliberament.

“La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013”.

gastromercat

See all author post